Netwerk

Europees IBO-netwerk

IBO-Nederland maakt deel uit van een Europees netwerk, de Internationale Bouworde. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Het Bouworde-netwerk bestaat uit zusterorganisaties in België, Bulgarije, DuitslandItalië, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.

Elke IBO-organisatie onderhoudt contacten met projectorganisaties in binnen- en buitenland - lokale NGO's die zich inzetten voor een betere wereld. Deze organisaties vragen IBO om vrijwilligers te werven voor een concrete taak of klus, die van belang is voor de organisatie. IBO-Nederland werft in Nederland vrijwilligers voor projecten van alle IBO-organisaties en andersom. Op die manier ontstaan er groepen vrijwilligers uit verschillende landen, die samenwerken in projecten.

Hier kun je meer informatie vinden over ons internationale netwerk.

IBO-Europe logo met link

Coordinating Committee for International Voluntary Service - CCIVS

IBO is lid, en één van de founding members, van CCIVS, een internationale NGO (non-profit) die werkt aan de ontwikkeling en coördinatie van vrijwilligerswerk wereldwijd.

CCIVS' belangrijkste focus is het brengen van positieve verandering in de wereld, door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen. CCIVS ondersteunt en ontwikkelt projecten op basis van het idee dat samenwerken aan een concrete taak de meest effectieve manier is om internationale vriendschap en begrip te creëren. De projecten dienen als katalysator voor dialoog, omdat ze de mogelijkheid bieden om samen te werken op basis van ieders vermogen en om samen te leven. In dergelijke situaties ervaren nationale en internationale vrijwilligers een nieuwe realiteit, die hun gewoonten en overtuigingen en die van de lokale gemeenschap kan uitdagen.

CCIVS is er voor belangenbehartiging en netwerken, capaciteitsopbouw en training, VN-samenwerkingsprojecten, impactmeting en kwaliteitsverbetering. De organisatie coördineert ook twee internationale campagnes: Raising Peace en IVS for Climate Justice.

Klik hier om naar de website van CCIVS te gaan.

CCIVS-logo

SDG Nederland

IBO is onderdeel van de Nederlandse community die zich inzet voor de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. In het bijzonder focust IBO-Nederland op doel 10 - ongelijkheid verminderen, doel 16 - vrede, justitie, en sterke publieke diensten, en doel 17 - partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Lees hier meer over SDG Nederland.

Image
SDG Nederland