Samenwerken met IBO

Ligt er bij uw organisatie een klus te wachten op vrijwilligers?

IBO staat altijd open voor nieuwe projecten die passen bij onze doelen, visie en missie.

IBO doet haar best vrijwilligers te werven uit binnen- en buitenland, die gedurende één tot drie weken, 5 dagen per week 6 tot 8 uur per dag willen en kunnen werken. De projectorganisatie zorgt voor het werk, de benodigde materialen, de maaltijden en de huisvesting voor de duur van het project.

Heeft uw organisatie een project dat de hulp van IBO-vrijwilligers kan gebruiken? U kunt hier ons aanvraagformulier downloaden.

Projecten kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van IBO-Nederland als de maatschappelijke en financiële noodzaak duidelijk is. Het werk moet geschikt zijn voor ongetrainde en vaak onervaren vrijwilligers. De projectorganisatie is verplicht te zorgen voor een ervaren project(werk)begeleider, die weet wat er moet gebeuren en hoe. Als organisator van een project bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk.

Let op: IBO heeft niet de middelen om projecten (mede) te financieren.

Het IBO-bestuur beslist over de aanvraag.

Beoordeling aanvraag

Projecten / initiatieven die aan alle onderstaande criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning door IBO-Nederland.

 • De maatschappelijke noodzaak van het project en de organisatie is duidelijk.
 • De financiële noodzaak is duidelijk: het is niet mogelijk of zeer moeilijk gebleken om het project op een andere manier te realiseren.
 • Het project/ de projectorganisatie is duurzaam.
 • Het werk is geschikt voor onervaren vrijwilligers.

Aan de hand van de aanvraag beoordeelt het bestuur van IBO-Nederland of een project voor ondersteuning in aanmerking kan komen. Is dit oordeel positief, dan wordt er een vervolggesprek gepland met de projectcoördinator om de praktische uitwerking te bespreken.

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn van oudsher voornamelijk jongeren tussen de 18 en 30 jaar die tijdens hun (zomer)vakantie graag iets nuttigs willen doen voor en met andere mensen. Zij komen uit verschillende Europese landen en soms van buiten Europa.

In de afgelopen jaren hebben ook steeds meer mensen uit andere leeftijdsgroepen en levensfasen belangstelling getoond. IBO juicht dit toe en verwelkomt alle vrijwilligers die zich kunnen en willen inzetten.

De vrijwilligers zijn vijf dagen per week, 6 tot 8 uur per dag beschikbaar om te werken. Ze hebben meestal geen bouwervaring of specifieke technische, sociale of ecologische kennis of opleiding. Met goede begeleiding kunnen de resultaten echter sensationeel zijn.

Passend werk

Het werk is natuurlijk afhankelijk van de klus die uw organisatie heeft.

Onze ervaring is dat de meeste vrijwilligers, onder begeleiding van een professional, prima (ver)bouwwerkzaamheden kunnen uitvoeren, zoals schilderen, sauzen, timmeren, metselen, sloopwerkzaamheden, (eenvoudig) stukadoren of gipsplaten bevestigen.

Vrijwilligers kunnen ook worden ingezet in de tuin of in natuurgebieden. Ook sociale activiteiten, bijvoorbeeld in zorgcentra, of bij het organiseren van creatieve activiteiten of sportevenementen kunnen de IBO-vrijwilligers goed aan de slag.

De meeste projecten duren twee à drie weken. Voor vrijwilligers is dit een goede periode - zij besteden een deel van hun zomer aan vrijwilligerswerk en hebben tijd over voor andere zaken. Als er bij uw organisatie veel werk is en begeleiding en accommodatie is beschikbaar, dan is het mogelijk om tijdens de zomermaanden, de ene groep vrijwilligers op de andere te laten volgen; natuurlijk onder voorbehoud dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

Accommodatie, eten en coördinatie van het werk

IBO verwacht dat de projectorganisatie zorgt voor veilige en goede huisvesting. Luxe wordt niet verwacht. Een schone en droge ruimte, zo mogelijk met bedden en zeker met sanitaire voorzieningen, is voldoende.

Daarnaast zorgt de projectorganisatie voor de dagelijkse maaltijden voor de vrijwilligers. De praktische uitwerking hiervan, is afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie.

Het is ook belangrijk dat er vanuit de projectorganisatie een contactpersoon voor de vrijwilligers is, die beschikbaar is voor werkgerelateerde en organisatorische zaken, praatjes en alledaagse problemen. Voor projecten die in Nederland plaatsvinden, zoekt IBO-Nederland daarnaast een (sociaal) begeleider, die met de groep optrekt en ze wegwijs maakt in de samenleving. Dit kan iemand van de projectorganisatie zijn of een IBO-vrijwilliger.

Ten slotte is het belangrijk dat de vrijwilligers zich welkom voelen bij aankomst. Dit kan bijvoorbeeld door ze op te halen van het station, te zorgen dat ze bij aankomst worden verwelkomd met een hapje en een drankje, hen te helpen hun vrije tijd in te vullen of lokale contactmogelijkheden voor hen te regelen.

Planning en materialen

Het is belangrijk dat het werk dat gedaan moet worden tijdens het project zorgvuldig wordt gepland. Deze planning dient bij aanvang van het project met de vrijwilligers te worden besproken, zodat zij weten wat er van hen wordt verwacht. De vrijwilligers worden natuurlijk ook door u geïnformeerd over de doelstellingen en achtergronden van het project.

Het is natuurlijk erg belangrijk om voldoende (bouw-)materialen en gereedschappen beschikbaar te hebben als de vrijwilligers op het project zijn. Daarnaast is het van belang om na te denken over alternatief werk dat door de vrijwilligers kan worden gedaan, als het geplande werk niet door kan gaan vanwege onvoorziene gebeurtenissen of weersomstandigheden.

Samenvatting

De projectverantwoordelijke:

 • Zorgt ervoor dat er elke weekdag voldoende werk is voor de vrijwilligers,
 • Zorgt voor een werkplan,
 • Coördineert het project, begeleidt het werk en zorgt voor voldoende materiaal om mee te werken,
 • Zorgt voor accommodatie, maaltijden en vervoer voor de vrijwilligers,
 • Informeert de vrijwilligers over de doelstellingen en achtergronden van het project,
 • Zorgt ervoor dat de vrijwilligers zich welkom voelen.

IBO-Nederland:

 • werft vrijwilligers in binnen- en buitenland
 • informeert vrijwilligers en projectorganisatie over en weer
 • ondersteunt en adviseert projectorganisatie bij het opzetten van het vrijwilligersproject

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IBO-Nederland.

Om meteen vrijwilligersondersteuning aan te vragen: download het aanmeldingsformulier.