Bel, mail of bezoek IBO

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 15u00

Contactgegevens

T: 024-3226074

E: info@ibo-nederland.org

Skype: IBO-Nederland

Whatsapp: 06 22 79 61 32

Adres: St. Annastraat 174, 6524 GT Nijmegen

Route naar ons kantoor

Rekeningnummers

Voor donaties NL27INGB0000860700 t.n.v. Stg. Bouworde Nederland

Voor bijdragen van vrijwilligers NL65RABO0137805233 t.n.v. Stg. IBO-Nederland