Steun IBO

Iedereen kan het waardevolle werk van IBO ondersteunen. Vrijwilligers schenken tijd en arbeid en donateurs steunen ons werk financieel. Elke bijdrage telt. Help ook mee!

IBO-Nederland is een non-profit organisatie met liefde voor de wereld. We werken samen met lokale, betrouwbare projectorganisaties, waarvan de medewerkers zich met hart en ziel inzetten. De projecten hebben onze steun hard nodig. IBO helpt met het werven van vrijwilligers en zo nodig met de bekostiging van hun verblijf en de materialen om de projecten tot een succes te maken.

IBO krijgt geen structurele financiering. Voor ons eigen bestaan en dat van de projecten zijn we afhankelijk van de bijdragen en fondsenwerving van vrijwilligers en de giften van donateurs en bedrijven.

IBO-Nederland is een kleine organisatie. Elke bijdrage maakt daarom echt verschil!

Draagt u ook bij? Alvast hartelijk dank!

Eenmalige donatie

Via deze link kunt u een eenmalige donatie doen via iDeal. U bepaalt zelf het bedrag, dit komt direct volledig ten goede aan IBO.

Gift via overschrijving

U kunt natuurlijk ook uw gift overmaken aan IBO. IBO ontvangt 100% van uw bijdrage. U kiest of uw gift eenmalig is of dat u IBO meermaals een bedrag schenkt, eventueel via automatische overschrijving.

Maak uw gift over naar NL27INGB0000860700 ten name van Stichting IBO-Nederland.

Vaste donateur worden

U kunt IBO-Nederland machtigen tot het afschrijven van een bepaald bedrag per maand, kwartaal of jaar door dit formulier in te vullen of u kunt zelf een automatische overschrijving aanmaken.

Sponsor worden

IBO staat open voor sponsoring door bedrijven. Wilt u onze organisatie steunen vanuit uw bedrijf? Neem dan gerust contact op met IBO. 

Sponsorkliks

Wilt u IBO steunen zonder zelf een directe financiële bijdrage te leveren? Sponsor IBO-Nederland door via Sponsorkliks online aankopen te doen! Dat kost helemaal niets. Klik hier om direct naar Sponsorkliks te gaan.

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Overeenkomst Periodieke Schenking

Met een Overeenkomst Perodieke Schenking spreekt u met IBO-Nederland af dat u een bepaald bedrag per jaar schenkt. U gaat de overeenkomst aan voor minimaal 5 jaar. Deze gift is volledig aftrekbaar van de belasting. De Internationale Bouworde is namelijk een ANBI. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de belastingdienst

Gift na overlijden

U kunt IBO ook na uw overlijden financieel steunen, bijvoorbeeld met een legaat of een erfstelling.

Door middel van een legaat kunt u in uw testament laten bepalen dat u een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed, zoals bijvoorbeeld een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan IBO.

Door middel van een erfstelling, kunt u in uw testament aangeven dat een vastgesteld deel van het bezit aan de erfgenamen wordt toebedeeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de totale waarde van uw nalatenschap en het aantal erfgenamen. U kunt de Stichting Bouworde Nederland tot (mede)erfgenaam benoemen in uw testament.

Wilt u meer informatie over nalaten aan IBO-Nederland? Neem gerust contact met ons op.

Supporter worden

Steun IBO op een andere manier. Supporters steunen IBO voor een vast bedrag per jaar en krijgen daardoor meer inspraak en betrokkenheid, voorrang bij aanmelden voor projecten en meer. Lees hier verder over IBO-supporters.

CBF-erkenning

Stichting IBO-Nederland is een CBF-erkend goed doel.

De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de erkenning laat IBO zien dat de stichting voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

Iedereen kan aan een Erkend Goed Doel gerust geven. De erkenning houdt in dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie over de erkenning is te vinden op de website van het CBF - Toezicht op goeddoen: www.cbf.nl.

Klik hier voor het CBF-erkenningspaspoort van IBO-Nederland.

logo CBF

ANBI

IBO-Nederland is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften deels of geheel mogen worden afgetrokken van de belasting. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de belastingdienst.

 

Fijn dat u iets wilt geven. Er is geen te klein of te groot bedrag: wij zijn blij met elke bijdrage!

Namens IBO en iedereen die we dankzij uw gift kunnen bereiken: bedankt!
 

Image
vrijwilligerswerk Moldavië