Kosten voor deelname

Om mee te kunnen doen aan een project via IBO-Nederland, vragen we € 35,- inschrijfgeld en een bijdrage per project: de deelnamekosten.

IBO-Nederland wil het vrijwilligerswerk voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken en zoveel mogelijk vrijwilligers werven die zich op de projecten kunnen inzetten. Daarom wil IBO-Nederland de deelnamekosten zo laag mogelijk houden.

Per kalenderjaar kun je aan meerdere projecten deelnemen. Je hoeft maar één keer per jaar inschrijfgeld te betalen. Je betaalt wel per project de deelnamekosten.

Zowel het inschrijfgeld als de deelnamekosten maak je over op:
NL65RABO0137805233 ten name van Stg. IBO-Nederland.
Vermeld duidelijk je naam en je projectcode bij de overschrijving.

Deelnamekosten

Af en toe wordt ons gevraagd waarom een vrijwilliger aan IBO betaalt om vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen. We leggen graag uit hoe dat zit!

IBO-Nederland verbindt vrijwilligers en projectorganisaties met elkaar. 

IBO-Nederland is een stichting. Wij hebben dus geen winstoogmerk. Ook alle projectorganisaties zijn non-profit. Zowel IBO als de projectorganisaties maken wel kosten ten behoeve van de vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor maaltijden, accommodatie, voorbereiding op je project, informatievoorziening, etc.

Om dit werk te kunnen (blijven) doen, moet IBO alles zoveel mogelijk kostenneutraal organiseren. Om dat te bereiken, vragen wij van vrijwilligers een bijdrage in de kosten.

Deelnamekosten voor projecten in Europa

Voor projecten in Europa, vraag IBO-Nederland €159,- deelnamekosten*. Uit de gezamenlijke bijdragen bekostigt IBO project- en voorbereidingskosten, zoals:

 • voor elke vrijwilliger een informatiepakket over het project
 • een voorbereidingsbijeenkomst
 • communicatie met vrijwilligers en projecten
 • kosten voor eten en onderdak gedurende het project
 • een materiaalbijdrage aan het project
 • kosten voor vervoer vanaf meetingpoint naar projectlocatie
 • bereikbaarheid van IBO, ook in noodgevallen (SOS-telefoon)

Sommige projecten hebben de financiële draagkracht om de kosten die de ontvangst van vrijwilligers met zich meebrengt, (deels) zelf te dragen. Andere projecten hebben deze draagkracht niet, maar hebben de hulp van vrijwilligers wel hard nodig. IBO-Nederland wil voorkomen dat de projecten die weinig financiële draagkracht hebben, voor vrijwilligers juist duurder worden om naartoe te gaan. Daarom vragen wij de vrijwilligers binnen Europa hetzelfde bedrag, ongeacht het project dat zij gaan doen: een solidariteitsprijs.

IBO-Nederland betaalt uit de beschikbare middelen per project wat nodig is voor de projectorganisatie om de ontvangst en inzet van vrijwilligers te kunnen dragen.

* Uitzonderingen

 • Voor projecten in België & Duitsland en Nederland vraagt IBO-Nederland respectievelijk €65,- en €0,- deelnamekosten, omdat de ervaring leert dat deze projecten anders nauwelijks Nederlandse vrijwilligers ontvangen. IBO wil wel blijven voldoen aan de eigen doelstelling: het ondersteunen van hulpbehoevende projecten door de werving van voldoende vrijwilligers.
 • Voor de jongerenprojecten (18-) vragen wij € 50,- extra bovenop de deelnamekosten. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de kosten voor de jongerenwerkers die het project begeleiden.

Deelnamekosten voor projecten buiten Europa

Voor projecten buiten Europa geldt dat wij de vrijwilligers per project verschillende deelnamekosten in rekening brengen.

Met jouw bijdrage bekostig je je eigen verblijf op jouw project, de projectbijdrage. Daarnaast zit in de deelnamebijdrage een bedrag van € 125,- voor o.a. de voorbereiding, informatievoorziening en communicatie ten behoeve van jouw deelname en algemene projectsteun (jouw solidariteitsbijdrage).

IBO-Nederland kiest ervoor om de projecten buiten Europa niet onder de lage solidariteitsprijs te laten vallen. De projecten buiten Europa duren vaak langer, kunnen in veel gevallen individueel afgestemd worden en hebben bijna nooit zelf de financiële draagkracht om vrijwilligers te kunnen ontvangen. Het opzetten van deze projecten is daarom vaak (veel) duurder dan de Europese projecten. Als wij ook voor deze projecten dezelfde solidariteitsprijs zouden willen voeren, worden de deelnamekosten voor iedereen veel hoger, waardoor het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland voor minder mensen bereikbaar zou worden. Dat willen we voorkomen.

Overige kosten waar je rekening mee moet houden

 • Je reiskosten
 • Reis- en annuleringsverzekering (reisverzekering voor vrijwilligerswerk in het buitenland)
 • Inentingen (voor sommige landen/projecten noodzakelijk)
 • Visum (voor sommige landen noodzakelijk)
 • Gezondheidsverklaring (sommige projecten en meestal gratis, maar soms niet)
 • Verklaring Omtrent Gedrag (via IBO, onder voorwaarden, gratis verkrijgbaar)

IBO-Nederland besteedt geld aan

 • Voorbereiding en begeleiding
  Vanuit het kantoor in Nederland wordt contact onderhouden met de projecten en met onze collega-IBO’s in Europa. Tevens wordt gezorgd voor een duidelijke correspondentie met vrijwilligers. Ter voorbereiding op de projecten worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd waarop vrijwilligers persoonlijk met medewerkers en (oud-)vrijwilligers kunnen spreken. Tijdens het verblijf in het buitenland is IBO-Nederland in noodgevallen bereikbaar via de SOS-telefoon.
   
 • Huisvesting en eten 
  In ruil voor vrijwilligerswerk, kunnen sommige projectorganisaties eten en onderdak aanbieden aan de vrijwilligers. Er zijn echter ook projecten die financieel niet in staat zijn om vrijwilligers van eten en/of een slaapplaats te voorzien. IBO betaalt deze kosten uit de deelnamebijdragen.
   
 • Transport
  De meeste vrijwilligers worden opgehaald op het dichtstbijzijnde treinstation of vliegveld. Aan deze pick-up zijn kosten verbonden.
   
 • Materiaalbijdrage
  Op veel projecten wordt geklust. Vaak is er echter geen geld om voor klusmaterialen te zorgen. IBO draagt hieraan dan bij.
   
 • Projectondersteuning
  Onder bepaalde voorwaarden kan IBO op verzoek van het project ook een (extra) financiële bijdrage leveren aan een project. Hierover beslist het bestuur van IBO-Nederland.
   
 • Communicatie en marketing
  Het is belangrijk dat wij aan de nieuwe, potentiële vrijwilligers laten weten dat wij ze zoeken voor vrijwilligersprojecten in Europa en daarbuiten. Dit doen we door middel van advertenties, sociale media, gedrukte pers, flyers, nieuwsbrieven, etc.
   
 • Kantoor
  IBO is elke werkdag bereikbaar op het kantoor in Nijmegen. Daar werkt een vaste parttime-medewerker die alles regelt.
   
 • Overige kosten
  Bijvoorbeeld voor administratie, kantoorartikelen, portokosten, onkosten van onze kantoorvrijwilligers etc.

De werkelijke kosten voor de organisatie van vrijwilligerswerk in het buitenland liggen veel hoger dan IBO ontvangt uit inschrijfgeld en deelnamebijdragen. Daarom zijn wij ook zo blij met onze donateurs; mensen die IBO-Nederland een warm hart toedragen en ons incidenteel of regelmatig steunen met een financiële bijdrage. Dankzij hen bestaat IBO-Nederland al ruim 60 jaar!

Wil je meer weten over de bestedingen van IBO-Nederland? Klik dan hier door naar de gepubliceerde jaarverslagen.

Help IBO-Nederland helpen!

IBO-Nederland is een non-profit organisatie en we krijgen geen structurele financiering.

Om mee te kunnen doen aan een project van IBO-Nederland, vragen we een bijdrage van de vrijwilligers. Wij proberen deze bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat het voor zoveel mogelijk vrijwilligers mogelijk is om aan de slag te gaan.

Om ervoor te zorgen dat de deelnamekosten zo laag mogelijk kunnen blijven, is het belangrijk dat er ook geld binnen komt via andere kanalen. We zijn voor ons bestaan m.n. afhankelijk van giften van onze donateurs en schenkingen van mensen die ons een warm hart toedragen.

Jij kunt ook helpen om het werk van IBO-Nederland te financieren. Word donateur of organiseer bijvoorbeeld een sponsoractie! Heb je leuke ideeën? Mail ons! Of klik hier voor onze ideeën voor fondsenwerving.

Nederlandse vrijwilligers betalen andere deelnamekosten dan vrijwilligers uit andere landen

De Internationale Bouworde is een Europees netwerk met zusterorganisaties in Oostenrijk, Bulgarije, België, Duitsland, Italië, Zwitserland en Nederland (zie www.ibo-europe.org voor meer informatie). Vrijwilligers uit o.a. deze landen kunnen deelnemen aan projecten die over de hele wereld plaatsvinden.

Hoewel alle IBO-zusterorganisaties samenwerken bij het ondersteunen van de projecten, is hun structuur en de manier waarop hun activiteiten georganiseerd en gefinancierd worden verschillend. Zo zijn er verschillen in financiële reserves, inkomsten van donateurs en subsidies van (overheids-)instanties. Dit heeft tot gevolg dat elke IBO-organisatie andere deelnamekosten vraagt aan hun eigen vrijwilligers, waarmee de kosten voor de projecten en de organisaties (deels) gedekt kunnen worden.

IBO-Nederland ontvangt geen subsidie van de overheid of andere instellingen. De enige bronnen van inkomsten voor de stichting zijn giften van donateurs en bijdragen van vrijwilligers.

De projectkosten worden gefinancierd uit de deelnamebijdragen. Incidenteel ontvangt IBO-Nederland een gift specifiek voor een bepaald project. Dergelijke giften worden direct aan het bedoelde project besteed.

Hoewel jouw deelnamekosten dus anders kunnen zijn dan de deelnamekosten van een vrijwilliger uit een ander land, kun je er zeker van zijn dat jouw geld goed besteed wordt: IBO-Nederland is een non-profit organisatie die zo min mogelijk geld wil uitgeven aan overhead en zoveel mogelijk aan de doelen. Ons CBF-certificaat toont aan dat wij dit op een goede manier doen.

Meer weten over onze financiële verantwoording? Op deze pagina kun je onze jaarverslagen downloaden.

Wil je nog iets weten of even overleggen? Bel of mail ons gerust!
024-3226074 of info@ibo-nederland.org