Privacyverklaring

1. Privacyverklaring IBO-Nederland voor vrijwilligers

IBO-Nederland hecht belang aan jouw privacy. Via deze verklaring willen we je duidelijk informeren over welke gegevens we verzamelen en wat ermee gebeurt. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is er verantwoordelijk voor deze privacyverklaring en voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

St. IBO-Nederland
St. Annastraat 174
6524 GT Nijmegen
Tel. 024 3226074
info@ibo-nederland.org
www.ibo-nederland.org

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt omwille van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om je vrijwilligersproject te regelen en om contact met je te kunnen nemen
In de eerste plaats verzamelen we een aantal persoonlijke gegevens om jouw vrijwilligersproject te regelen. Zo hebben we bijvoorbeeld je naam en geboortedatum nodig om te bepalen of je toegang hebt tot een project, of om eventueel een vliegticket te boeken. Je email adres is bijvoorbeeld nodig contact met je op te nemen, je informatie toe te kunnen sturen en om de aanvraag van je Verklaring Omtrent Gedrag bij Dienst Justis aan te vragen.

Daarnaast gebruiken we jouw NAW gegevens en email adres om met je te kunnen communiceren, bv. om je het meeting-point van je project door te geven.

Tot slot bezorgen we contactgegevens ook aan je mede-projectgenoten, zodat jullie je vrijwilligersproject eventueel samen kunnen voorbereiden en samen naar jullie vrijwilligersproject kunnen reizen.

Noodsituaties
Bepaalde gegevens (contactgegevens in geval van nood, medische gegevens bv.) verzamelen we en delen we met onze projecten en/of begeleiders om jouw veiligheid te kunnen garanderen tijdens je vrijwilligersproject.

Om onze dienstverlening te optimaliseren
We streven ernaar om onze website en onze digitale nieuwsbrief zo relevant mogelijk te maken voor je. Daarom analyseren we hoe je deze media gebruikt. Na inschrijving krijg je ook drie keer per jaar een hard-copy nieuwsbrief toegestuurd. Hiervoor hebben we je NAW gegevens nodig.

Welke gegevens verzamelen we en hoe?

Om bovenstaande doelstellingen te behalen kunnen wij de volgende gegevens van je vragen:

Persoonlijke gegevens die je ons bezorgt
Als je je via onze website inschrijft voor een vrijwilligersproject, bezorg je ons een aantal persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, met wie we contact op kunnen nemen in geval van nood, geslacht, paspoortnummer, beroep of studie, etc.)

Nadat je aangemeld bent voor een vrijwilligersproject kunnen we ook om bijkomende informatie vragen (zoals bv. medische gegevens via een doktersverklaring).

Daarnaast verzamelen we ook persoonlijke informatie (je naam en/of mailadres bv.) als je ons contacteert (via e-mail, sociale media, …).

Persoonsgegevens die we verzamelen op basis van je bezoek aan onze website en wanneer je onze nieuwsbrief leest
De website van IBO-Nederland maakt gebruik van Google Analytics en verzamelt zo gegevens van niet-persoonlijke aard (zoals o.a. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, locatie, …) Zo kunnen we onze website steeds optimaliseren. Als je onze nieuwsbrief leest, houden we bij wanneer en hoe vaak je deze leest en of je op een ingesloten link klikt. Deze gegevens worden automatisch verzameld bij een bezoek aan onze website of wanneer je onze nieuwsbrief leest.

Met wie delen we deze info?

De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

Partners betrokken bij jouw vrijwilligersproject
We delen alleen je noodzakelijke gegevens met onze partners die betrokken zijn bij de organisatie van je vrijwilligersproject. Bijvoorbeeld met luchtvaartmaatschappijen (indien we een ticket voor je boeken). Daarnaast krijgen ook de organisatie van jouw project en de Europese IBO-organisatie die betrokken is bij jouw project de benodigde info (bv. 06-nummer, e-mailadres). Zo kunnen ze je contacteren indien nodig (om je op te halen op de luchthaven bv.).

Medische gegevens worden gedeeld met de projectbegeleiders die jouw vrijwilligersproject begeleiden en met Europese IBO-organisatie die betrokken is bij jouw project. Na afloop van het vrijwilligersproject wordt deze info vernietigd.

Medeprojectgenoten
Jouw NAW gegevens en e-mailadres worden vooraf ook gedeeld met je medeprojectgenoten. Dat stelt jullie in staat om elkaar vooraf te contacteren, praktische afspraken te maken, aan fondsenwerving te doen, etc.

Leveranciers en dienstverleners
IBO-Nederland doet voor een aantal zaken beroep op externe bedrijven of instanties; bv. accountantskantoor, webbeheerders, Dienst Justis voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.  Zij krijgen enkel toegang tot bepaalde gegevens die noodzakelijk zijn om hun opdracht uit te voeren.

Sociale media
Het is mogelijk om naar de IBO-pagina's op sociale netwerken als Facebook, Instagram, etc. te gaan. Deze functie wordt uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. IBO-Nederland heeft hier geen controle over. Wij raden je dan ook aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen.

Hoe beveiligen we je gegevens en hoe lang bewaren we ze?

IBO-Nederland heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven of zolang dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we ze of we maken ze anoniem zodat ze niet meer aan jou gekoppeld kunnen worden.

Hoe kan je je gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Je kan op elk moment je gegevens inkijken, foutieve of onvolledige info laten verbeteren of laten archiveren of verwijderen.  Je kunt ons hiervoor steeds rechtstreeks contacteren (zie punt 1.)

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Om je rechten uit te oefenen kunnen we je vragen om een bewijs van je identiteit.


2. Privacyverklaring IBO-Nederland voor donateurs en overige belangstellenden

Wie is er verantwoordelijk voor deze privacyverklaring en voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

St. IBO-Nederland
St. Annastraat 174
6524 GT Nijmegen
Tel. 024 3226074
info@ibo-nederland.org
www.ibo-nederland.org

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om onze dienstverlening te optimaliseren. We streven ernaar om onze website, en onze digitale nieuwsbrief zo relevant mogelijk te maken voor je. Daarom analyseren we hoe je deze media gebruikt. Na inschrijving krijg je ook drie keer per jaar een hard-copy nieuwsbrief toegestuurd. Hiervoor hebben we je NAW gegevens nodig.

Welke gegevens verzamelen we en hoe?

Om bovenstaande doelstellingen te behalen kunnen wij de volgende gegevens van je vragen:

Persoonlijke gegevens die je ons bezorgt
Als je je via onze website inschrijft voor een digitale of gedrukte nieuwsbrief, bezorg je ons een aantal persoonsgegevens (naam en email voor de digitale nieuwsbrief, NAW gegevens voor de gedrukte nieuwsbrief).

Gegevens die we verzamelen op basis van je bezoek aan onze website en wanneer je onze nieuwsbrief leest
De website van IBO-Nederland maakt gebruik van Google Analytics en verzamelt zo gegevens van niet-persoonlijke aard (zoals o.a. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, locatie, …) Zo kunnen we onze website steeds optimaliseren. Als je onze digitale nieuwsbrief leest, kunnen we zien wanneer en hoe vaak je deze leest en of je op een ingesloten link klikt. Deze gegevens worden automatisch verzameld bij een bezoek aan onze website of wanneer je onze nieuwsbrief leest.

Met wie delen we deze info?

De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

Leveranciers en dienstverleners
IBO-Nederland doet voor een aantal zaken beroep op externe bedrijven; bv. accountantskantoor, webbeheerders, etc. Zij krijgen enkel toegang tot bepaalde gegevens die noodzakelijk zijn om hun opdracht uit te voeren. Naam en rekeningnummer van donateurs die ons machtigen delen we met onze bank bij het uitvoeren van de machtiging.

Sociale media
Het is mogelijk om naar de IBO-pagina's op sociale netwerken als Facebook, Instagram, etc. te gaan. Deze functie wordt uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. IBO-Nederland heeft hier geen controle over. Wij raden je dan ook aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen.

Hoe beveiligen we je gegevens en hoe lang bewaren we ze?

IBO-Nederland heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven of zolang dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we ze of we maken ze anoniem zodat ze niet meer aan jou gekoppeld kunnen worden.

Hoe kan je je gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Je kan op elk moment je gegevens inkijken, foutieve of onvolledige info laten verbeteren of laten archiveren of verwijderen.  Je kunt ons hiervoor steeds rechtstreeks contacteren (zie punt 1.)

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

Om je rechten uit te oefenen kunnen we je vragen om een bewijs van je identiteit.


De laatste wijziging van deze privacyverklaring is van 18/05/2018.