geschiedenis

Ontstaan van de Bouworde

De Bouworde begon in 1953 met een groep katholieke vrijwilligers uit België. Zij bouwden in het Duitse Münster huizen voor Duitse vluchtelingen en ontheemden die na de Tweede Wereldoorlog verdreven waren uit de Oostbloklanden. Het initiatief kwam van pater Werenfried van Straaten. Hij zag dat deze mensen, die al jaren in barakken woonden, dringend behoefte hadden aan een huis en organiseerde groepen vrijwilligers om dit te realiseren.

Internationale organisatie

Vanaf 1957 werden in verschillende andere landen Bouworde-organisaties opgericht die met elkaar samenwerkten, onder andere in Nederland. Zo ontstond de Internationale Bouworde (IBO). Elke IBO-afdeling stuurde groepen vrijwilligers naar sociale bouwprojecten in steeds meer Europese landen. De vrijwilligers, bouwgezellen, waren jong - vanaf 17 jaar mocht je al mee - en bijna allemaal man. Een paar meisjes gingen mee om voor het 'huishouden' te zorgen. 

archieffoto eten serveren

Uitbreiding en verandering

In de jaren ‘70 liet IBO-Nederland de katholieke wortels los. De bouwprojecten werden uitgebreid naar Zuid-Europa en het vaste rolpatroon werd steeds meer losgelaten: vrouwen gingen ook bouwen.

Na de val van de muur in 1989 kon IBO gemakkelijker Oost-Europese landen bereiken, zoals Polen, Roemenië, Moldavië en (voormalig) Joegoslavië.

Heden

In de loop der jaren zijn er naast bouwprojecten ook sociale projecten ontstaan, waarin gewerkt wordt voor het verbeteren van kwaliteit van leven van bijvoorbeeld ouderen of mensen met een handicap. Daarnaast zijn er steeds meer ecologische projecten - bijvoorbeeld projecten voor natuurbehoud - en staan projecten die klimaatverandering willen tegengaan hoog op de agenda.