Downloads

Algemene voorwaarden

Als je je als vrijwilliger inschrijft bij IBO, vragen we je onze algemene voorwaarden te accepteren.

Beleid

Hier vind je het algemeen beleidsdocument van IBO-Nederland

Declaratieformulier

Heb je je als vrijwilliger ingezet voor IBO buiten je project om? Bijvoorbeeld door je ervaringen te delen bij een voorbereidingsbijeenkomst, vrijwilligers te werven bij een informatiemarkt of een klus voor IBO te doen op het kantoor in Nijmegen? Dan kun je (reis)kosten die je hiervoor hebt gemaakt, declareren. Download hier het declaratieformulier.

Gedragscode

We vragen aan elke vrijwilliger om een gedragscode te ondertekenen. Een gedragscode is een document met richtlijnen over de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere mensen in een afhankelijke positie. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het onderlinge contact. Download hier de gedragscode.

Gezondheidsverklaring

Voor de projecten in Kroatië is het verplicht om een gezondheidsverklaring mee te nemen. Klik hier om het formulier te downloaden. Je kunt deze verklaring in laten vullen door je eigen huisarts. 

Machtigingskaart

Wilt u IBO-Nederland machtigen om een bepaald bedrag af te schrijven? Download hier de machtigingskaart, print uit, vul in en stuur op. Heel hartelijk dank!

Overeenkomst Periodieke Schenking

Draagt u IBO-Nederland een warm hart toe en wilt u IBO voor langere tijd financieel steunen?
Dan kunt u hier een formulier Overeenkomst Periodieke Schenking downloaden.

De overeenkomst is voor minimaal 5 jaar, waarin u een vast bedrag per jaar aan IBO-Nederland doneert. Met deze overeenkomst is het gehele bedrag van de schenking aftrekbaar van de belasting. Sinds 2014 is het niet meer nodig om een notaris te betrekken bij het opstellen van een Overeenkomst Periodieke Schenking.

Stuur een ingevuld en ondertekend exemplaar op naar St. Annastraat 174, 6524 GT in Nijmegen. Wij maken een kopie voor u, ondertekenen deze en retourneren deze aan u voor uw eigen administratie. Alle ondersteuning wordt zeer gewaardeerd.

Statuten

Download hier de statuten van IBO-Nederland.

Toestemmingsverklaring minderjarige vrijwilligers

Ben je minderjarig? Dan heb je toestemming nodig van je ouder(s) of voogd om deel te kunnen nemen aan een project. Hier kun je het toestemmingsformulier downloaden.
 

*********************************************************************************************************************

Bouwberichten

De nieuwsbrief van IBO voor donateurs en belangstellenden

Bouwberichten april 2021 / Bouwberichten december 2020 / Bouwberichten augustus 2020 / Bouwberichten april 2020

Wilt u oudere uitgaven van de Bouwberichten ontvangen? Neem gerust contact op met het kantoor van IBO-Nederland.

Activity Reports

De activiteiten van IBO-Nederland in cijfers.

Activity Report 2020 / Activity Report 2019 / Activity Report 2018 / Activity Report 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020 / Jaarverslag 2019 / Jaarverslag 2018 / Jaarverslag 2017 / Jaarverslag 2016

Accountantsverklaringen

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016