Downloads


Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Iedere vrijwilliger die deelneemt aan een IBO-project is verplicht een VOG aan ons te overhandigen. Als je je hebt ingeschreven ontvang je van ons een email met daarin uitleg over de mogelijkheid om jouw VOG gratis online aan te vragen.

 

Gezondheidsverklaring

Voor de projecten in Kroatië is het verplicht om een gezondheidsverklaring mee te nemen. Klik hier om het formulier te downloaden. Je kunt deze verklaring in laten vullen door je eigen huisarts. 

 

Model gedragscode

We vragen aan elke vrijwilliger om een gedragscode te ondertekenen. Een gedragscode is een document met richtlijnen over de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking op een project. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het onderlinge contact. Download hier de gedragscode.

 

Toestemmingsverklaring minderjarige vrijwilligers

Ben je minderjarig? Dan heb je (o.a.) toestemming nodig van je ouder(s) of voogd om deel te kunnen nemen aan een project. Hier kun je het toestemmingsformulier downloaden. 


Declaratieformulier

Heb je je als vrijwilliger ingezet voor IBO buiten je project om? Bijvoorbeeld door je ervaringen te delen bij een voorbereidingsbijeenkomst, vrijwilligers te werven bij een informatiemarkt of een klus voor IBO te doen op het kantoor in Nijmegen? Dan kun je (reis)kosten die je hiervoor hebt gemaakt, declareren.

 

Overleg wel graag vooraf even met ons over de kosten die je hiervoor (denkt te) maken.

 

Download hier het declaratieformulier.

NB: Heel graag volledig invullen en bonnen bijvoegen!


Overeenkomst Periodieke Schenking

Sinds 2014 is het niet meer nodig om een notaris te betrekken bij het opstellen van een Overeenkomst Periodieke Schenking (donaties voor een minimale looptijd van 5 jaar). Stichtingen mogen een dergelijke overeenkomst nu zelf opstellen. Draagt u IBO-Nederland een warm hart toe?

Dan kunt u hier een Overeenkomst Periodieke Schenking downloaden.

Stuur een ingevuld en ondertekend exemplaar op naar St. Annastraat 174, 6524 GT in Nijmegen. Wij maken een kopie voor u, ondertekenen deze en retourneren deze aan u voor uw eigen administratie. Alle ondersteuning wordt zeer gewaardeerd.

 

Machtigingskaart

Wilt u IBO-Nederland machtigen om een bepaald bedrag af te schrijven? Download hier de machtigingskaart, print uit, vul in en stuur op. Heel hartelijk dank!Het kwartaalblad van IBO-Nederland
Bouwberichten april 2019
Bouwberichten december 2018
Bouwberichten augustus 2018
Bouwberichten april 2018
Bouwberichten december 2017
Bouwberichten augstus 2017: Speciale Jubileumeditie
Bouwberichten april 2017
Bouwberichten december 2016
Bouwberichten augustus 2016


Jaarverslagen

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009


Acountantsverklaringen

Accountantsverklaring 2017
Accountantsverklaring 2016
Accountantsverklaring 2015

Accountantsverklaring 2014
Accountantsverklaring 2013
Accountantsverklaring 2012
Accountantsverklaring 2011
Accountantsverklaring 2010
Accountantsverklaring 2009

Activity Reports

Activity Report 2018
Activity Report 2017
Activity Report 2016
Activity Report 2015
Activity Report 2014
Activity Report 2013
Activity Report 2012
Activity Report 2011
Activity Report 2010

 

Beleidsdocument
Beleidsdocument van IBO-Nederland


Statuten IBO-Nederland
Statuten IBO-Nederland