Downloads en links

Algemene voorwaarden

Als je je als vrijwilliger inschrijft bij IBO, vragen we je onze algemene voorwaarden te accepteren.

Beleid

Hier vind je het algemeen beleidsdocument van IBO-Nederland

Declaratieformulier

Heb je je als vrijwilliger ingezet voor IBO buiten je project om? Bijvoorbeeld door je ervaringen te delen bij een voorbereidingsbijeenkomst, vrijwilligers te werven bij een informatiemarkt of een klus voor IBO te doen op het kantoor in Nijmegen? Dan kun je (reis)kosten die je hiervoor hebt gemaakt, declareren. Download hier het declaratieformulier.

Gedragscode

We vragen aan elke vrijwilliger om een gedragscode te ondertekenen. Een gedragscode is een document met richtlijnen over de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere mensen in een afhankelijke positie. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het onderlinge contact. Download hier de gedragscode.

Gezondheidsverklaring

Voor de projecten in Kroatië is het verplicht om een gezondheidsverklaring mee te nemen. Klik hier om het formulier te downloaden. Je kunt deze verklaring in laten vullen door je eigen huisarts. 

Machtigingskaart

Wilt u IBO-Nederland machtigen om een bepaald bedrag af te schrijven? Download hier de machtigingskaart, print uit, vul in en stuur op. Heel hartelijk dank!

Overeenkomst Periodieke Schenking

Draagt u IBO-Nederland een warm hart toe en wilt u IBO voor langere tijd financieel steunen?
Dan kunt u hier een formulier Overeenkomst Periodieke Schenking downloaden.

De overeenkomst is voor minimaal 5 jaar, waarin u een vast bedrag per jaar aan IBO-Nederland doneert. Met deze overeenkomst is het gehele bedrag van de schenking aftrekbaar van de belasting. Sinds 2014 is het niet meer nodig om een notaris te betrekken bij het opstellen van een Overeenkomst Periodieke Schenking.

Stuur een ingevuld en ondertekend exemplaar op naar St. Annastraat 174, 6524 GT in Nijmegen. Wij maken een kopie voor u, ondertekenen deze en retourneren deze aan u voor uw eigen administratie. Alle ondersteuning wordt zeer gewaardeerd.

Statuten

Download hier de statuten van IBO-Nederland.

Toestemmingsverklaring minderjarige vrijwilligers

Ben je minderjarig? Dan heb je toestemming nodig van je ouder(s) of voogd om deel te kunnen nemen aan een project. Hier kun je het toestemmingsformulier downloaden.

Handige links

Ministerie van Buitenlandse zaken

Op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken vind je de allerlaatste informatie over het land waar jij naartoe gaat. De hierop beschreven reisadviezen zijn aangepast aan de actuele situatie in een land. Je weet dan altijd waar je aan toe bent. Op de site van MinBuza staan verder contactgegevens van alle Nederlandse ambassades wereldwijd.   

JoHo Wereldactief en Special Isis reisverzekering

JoHo Wereldactief biedt online informatie en persoonlijke ondersteuning om je te helpen bij het voorbereiden van je internationale reis. In verschillende Nederlandse steden bevinden zich JoHo Support Centers waar je terecht kunt met vragen omtrent visa, vliegtickets, vaccinaties, verzekeringen, veiligheid en reisbenodigdheden. Ook voor informatie over betaalde banen, stages of taalcursussen in het buitenland kun je daar terecht. Meer informatie en locaties van de Support Centers vind je hier. JoHo biedt ook een reisverzekering aan met een dekking voor onder andere vrijwilligerswerk, stage en lang verblijf in het buitenland. Informatie over deze Special Isis reisverzekering vind je hier.

Better Care Network

Het Better Care Network zet zich in voor betere zorg voor kinderen zonder ouders of van wie de ouders niet voor ze kunnen zorgen. Er zijn veel vrijwilligers die zich graag in willen zetten voor deze kinderen. Het Better Care Network geeft informatie en tips over hoe vrijwilligers zich op een verantwoorde manier in kunnen zetten voor kinderen in moeilijke omstandigheden en stelt op hun site uitgebreide documentatie beschikbaar over o.a. de risico's van vrijwilligerswerk met kinderen en de misstanden die hierbij kunnen voorkomen.