Voor stagiaires

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame stage of afstudeerplek in het binnen- of buitenland? Je kunt stagelopen bij ons op het kantoor in Nijmegen of bij één van onze projecten in het buitenland.

 

Stagelopen of vrijwilligerswerk doen op het IBO kantoor in Nijmegen

Volg je een opleiding op HBO of WO niveau? Dan zijn er, afhankelijk van je opleiding, vaardigheden en interesses, verschillende stage mogelijkheden bij het IBO team in Nijmegen. De werkzaamheden kunnen heel breed of juist heel concreet zijn, bijvoorbeeld: activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de werving van nieuwe vrijwilligers, sponsoracties organiseren (bijvoorbeeld voor de Heldenrace of het organiseren van een benefietconcert), vrijwilligers te woord staan, projectvoorlichting geven, informatiedagen organiseren, subsidieaanvragen doen, contacten onderhouden met redacties van kranten, tijdschriften en websites, de administratie bijhouden, bedankbrieven schrijven aan donateurs etc. 

 

Stagelopen op een project in het buitenland

Soms hebben onze partnerorganisaties in het buitenland ook mogelijkheden om stage te lopen. Deze mogelijkheden zijn beperkt.

Laat weten wat de stagedoelen zijn en waar je voorkeur naar uitgaat, dan kijken wij of we een mogelijkheid kunnen vinden.

 

Houd er rekening mee dat je als stagiair  in het buitenland dient te beschikken over onderstaande vaardigheden. 

 

1. Communicatieve vaardigheden

De begeleiders op onze projecten spreken vaak een redelijk woordje Engels of Duits. De overige medewerkers, de lokale bevolking en eventueel leerlingen van scholen spreken vaak weinig tot geen Engels, of kennen enkel een klein aantal Engelse woorden. Sommige bewoners van tehuizen spreken soms helemaal niet. Aan jou als student de uitdaging deze barrière te overwinnen en ondanks het taalverschil een gezellige en effectieve werkomgeving te creëren.

 

2. Samenwerken

Als student ga je samenwerken met de lokale staf én projectgenoten. Er wordt van je verwacht dat je actief bijdraagt aan een fijne werksfeer.

 

3. Zelfstandig werken

Aangezien het juist de taak van jou als stagiair is de lokale staf op onze projecten te ondersteunen bij het zware werk, is het onmogelijk dat je voortdurend begeleid wordt. Bij het opstarten van de werkzaamheden wordt er uiteraard uitleg geboden, maar in de loop van het project wordt er van je verwacht dat je zelf inziet wat er wanneer moet gebeuren.

 

4. Flexibiliteit

Tijdens het werk op de projecten doen zich hoe dan ook onverwachte situaties voor. Je kunt hier alleen mee omgaan als je een flexibele houding aanneemt en op adequate wijze inspeelt op de situatie.

 

5. Stressbestendigheid

Het werk op de projecten zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Je kunt in contact komen met schrijnende situaties, communicatie is lastig, niet iedereen zit op jou(w bijdrage) te wachten. Je dient tegen deze stress bestand te zijn en ondanks minder prettige momenten de sfeer goed te houden.

 

6. Assertiviteit

Je kunt duidelijk zijn en je eigen grenzen aangeven, zonder over grenzen van anderen heen te gaan. Je kunt op initiatiefrijke wijze omgaan met onverwachte gebeurtenissen en de groepsdynamiek.

 

7. Omgaan met culturele diversiteit

De omstandigheden en omgangsvormen van de projecten kunnen anders zijn dan je gewend bent in Nederland. De percepties van jou als student en van de lokale staf over het alledaagse kunnen zeer uiteenlopen. Door de verschillende achtergronden kan de samenwerking tussen jou en de buitenlandse collega’s soms wat minder soepel gaan. Voor jou als student is het de uitdaging deze culturele diversiteit te overbruggen.

 

8. Reflectie

Uit ervaring weten wij dat voor stagiaires belangrijk is dat er reflectie plaatsvindt. Zowel voor de individuele ervaring, als voor sfeer in een groep is het erg zinvol om moeilijke momenten en mooie en grappige gebeurtenissen met elkaar te delen. Wij raden dan ook aan om dergelijke momenten van reflectie in te bouwen.