Voor donateurs

Iedereen kan het waardevolle werk van IBO ondersteunen. Vrijwilligers schenken tijd en arbeid. Om dit mogelijk te maken, heeft IBO ook financiële steun nodig. We waarderen elke bijdrage. 

 

IBO-Nederland is een non-profit organisatie met liefde voor de wereld. We werken samen met lokale, betrouwbare ontwikkelingsprojecten waarvan de medewerkers zich met hart en ziel inzetten. Deze projecten hebben onze steun hard nodig. Deze steun bieden we niet alleen door het werven van vrijwilligers ten behoeve van de projecten, maar ook door het geven van financiële hulp, bijvoorbeeld voor de aankoop van bouwmaterialen.

IBO krijgt geen structurele financiering. Voor ons bestaan en dat van de projecten zijn we afhankelijk van de bijdragen en fondsenwerving van vrijwilligers en de giften van donateurs en bedrijven.

 

IBO-Nederland is een kleine organisatie. Uw bijdrage maakt daardoor echt het verschil! 

 

Draagt u ook bij? Alvast hartelijk dank!

 

Digitale collectebus

Via deze link kunt u een eenmalige donatie doen via iDeal, Paypal of creditcard.

IBO ontvangt 95% van uw bijdrage; 5% gaat op aan kosten voor het platform en de betaling. 

 

Gift via overschrijving

U kunt natuurlijk ook zelf uw gift overmaken aan IBO. IBO ontvangt dan 100% van uw bijdrage.

NL27INGB0000860700 ten name van Stichting Bouworde Nederland. 

U kiest of uw gift eenmalig is of dat u IBO meermaals een bedrag schenkt, eventueel via automatische overschrijving.


Vaste donateur worden
U kunt IBO-Nederland machtigen tot het afschrijven van een bepaald bedrag per maand/kwartaal/jaar door dit formulier in te vullen of u kunt zelf een automatische overschrijving aanmaken.


Overeenkomst Periodieke Schenking
Met een Overeenkomst Perodieke Schenking spreekt u met IBO-Nederland af dat u een bepaald bedrag per jaar schenkt. U gaat de overeenkomst aan voor minimaal 5 jaar. Deze gift is volledig aftrekbaar van de belasting. De Internationale Bouworde is namelijk een ANBI. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Gift bij overlijden
U kunt IBO ook na uw overlijden financieel ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over nalaten aan IBO-Nederland.

 

Sponsorkliks

Sponsor IBO-Nederland door via Sponsorkliks je online aankopen te doen. Voor meer informatie, klik hier.

SponsorKliks, gratis sponsoren!

 


Er bestaat geen te klein of te groot bedrag: wij zijn blij met elke bijdrage!


Namens ons, onze vrijwilligers en iedereen die we dankzij uw gift kunnen helpen: bedankt!
 


 

CBF-Certificaat
CBF erkenningIBO-Nederland is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

 

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) ziet toe op een correcte fondsenwerving en besteding van gelden. Om hiervoor in aanmerking te komen is onder andere een onafhankelijk bestuur en accountantscontrole vereist. Ook mag bijvoorbeeld maar een beperkt deel van de ontvangen giften aan kosten voor fondsenwerving worden besteed. Je weet dus zeker dat een financiële bijdrage bij ons goed terecht komt.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Internationale Bouworde Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat giften in aanmerking komen voor belastingaftrek. Ter zake van legaten en schenkingen is de Stichting gerangschikt onder de
rechtspersonen als bedoeld in art. 24 van de Successiewet 1956.


RSIN
Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen krijgen bij inschrijving bij de KvK naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Het RSIN van IBO-Nederland is 0029.68.083.