Voor erflaters

Draagt u IBO-Nederland een warm hart toe, dan kunt u besluiten (een deel van) uw bezit aan IBO-Nederland na te laten. U kunt dit in een testament laten vastleggen. Het is prettig te weten dat uw bezit na uw dood naar een bestemming gaat die bij uw persoonlijke ideeën past.

Stichting Bouworde Nederland hoeft, omdat het een ANBI is, geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen. 

Legaat
Door middel van een legaat kunt u in uw testament laten bepalen dat u een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed, zoals bijvoorbeeld een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan IBO.

 

Erfstelling
Door middel van een erfstelling, kunt u in uw testament aangeven dat een vastgesteld deel van het bezit aan de erfgenamen wordt toebedeeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de totale waarde van uw nalatenschap en het aantal erfgenamen. U zou bijvoorbeeld de Stichting Bouworde Nederland tot (mede) erfgenaam kunnen benoemen in uw testament.

 

Neemt u IBO-Nederland op in uw testament? Dan hopen wij dat u dat aan ons wilt laten weten. 


Namens ons, onze vrijwilligers en iedereen die we dankzij uw gift kunnen helpen: bedankt!

 

Stichting Bouworde Nederland is gerangschikt in de zin van art. 24, lid 1-4 Successiewet 1956.