Voor erflaters

Draagt u IBO-Nederland een warm hart toe, dan kunt u besluiten (een deel van) uw bezit aan IBO-Nederland na te laten. U kunt dit in een testament laten vastleggen. Het is prettig te weten dat uw bezit na uw dood naar een bestemming gaat die bij uw persoonlijke ideeën past.

U kunt nalaten via een legaat of erfstelling. Stichting Bouworde Nederland hoeft geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen met een waarde tot € 8.602,-. Hogere bedragen worden door de fiscus belast met 11% successierecht. Stichting Bouworde Nederland is gerangschikt in de zin van art. 24, lid 1-4 Successiewet 1956.

Legaat
Door middel van een legaat kunt u in uw testament laten bepalen dat u een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed, zoals bijvoorbeeld een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan IBO.

 

Erfstelling
Door middel van een erfstelling, kunt u in uw testament aangeven dat een vastgesteld deel van het bezit aan de erfgenamen wordt toebedeeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de totale waarde van uw nalatenschap en het aantal erfgenamen. U zou bijvoorbeeld de Stichting Bouworde Nederland tot (mede) erfgenaam kunnen benoemen in uw testament.Namens ons, onze vrijwilligers en iedereen die we dankzij uw gift kunnen helpen: bedankt!