Organisatie

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting Internationale Bouworde Nederland

Afgekort: St. IBO-Nederland

St. Annastraat 174, 6524 GT NIJMEGEN

Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41055227.

IBAN

NL27INGB0000860700 ten name van Stichting IBO-Nederland.

Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI)

Stichting IBO-Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wil zeggen dat giften in aanmerking komen voor belastingaftrek. Ter zake van legaten en schenkingen is St. IBO-Nederland gerangschikt onder rechtspersonen als bedoeld in art. 24 van de Successiewet 1956. Het RSIN-nummer is 002968083.

CBF-Certificaat

Stichting IBO-Nederland is een CBF-erkend goed doel.

De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de erkenning laat IBO zien dat de stichting voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie over de erkenning is te vinden op de website van het CBF - Toezicht op goeddoen : www.cbf.nl.

Klik hier voor het CBF-erkenningspaspoort van IBO-Nederland.

logo CBF

Algemeen beleid

Het algemeen gevoerde stichtingsbeleid staat in het beleidsdocument van IBO-Nederland.

Preventiebeleid

Op vrijwel alle projecten waar vrijwilligers aan de slag gaan, kan contact ontstaan met kinderen of andere mensen die in een afhankelijke of kwetsbare positie verkeren. Om mogelijke risico's van ongewenst gedrag jegens kwetsbare groepen zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een aantal uitgangspunten vastgelegd. IBO-Nederland onderschrijft deze uitgangspunten zoals beschreven op ‘In veilige Handen’.

In de voorbereiding bij IBO-Nederland worden vrijwilligers bewust gemaakt van hun positie in een project, gewenst en ongewenst gedrag en de mogelijke impact van hun aanwezigheid.

Uitvoering van preventiebeleid vindt bij IBO-Nederland voorts plaats door:
1.    De afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag door de vrijwilliger met toetsing op minimaal criterium 84 en 85
2.    De aanstelling van een vertrouwenspersoon binnen St. IBO-Nederland
3.    Toepassing van de gedragscode.

Beloningsbeleid

Kantoorpersoneel in loondienst wordt betaald volgens de CAO Rijk, schaal 4 en 5. Er bestaat geen betaalde directiefunctie. De Bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen een onkostenvergoeding van maximaal €1.500,-- p.p p.j. Vrijwilligers die zich structureel inzetten op kantoor of bij evenementen kunnen reiskosten declareren gebaseerd op Openbaar Vervoer 2e klasse en zijn daarnaast vrijgesteld van betaling van inschrijfgeld.

Verslaggeving

Bouwberichten

De nieuwsbrief van IBO voor donateurs en belangstellenden

Bouwberichten april 2024 /Bouwberichten december 2023Bouwberichten augustus 2023Bouwberichten april 2023Bouwberichten december 2022Bouwberichten augustus 2022Bouwberichten april 2022 / Bouwberichten december 2021 / Bouwberichten augustus 2021 / Bouwberichten april 2021

Wilt u oudere uitgaven van de Bouwberichten ontvangen? Neem gerust contact op met het kantoor van IBO-Nederland.

Activity Reports

De activiteiten van IBO-Nederland in cijfers.

Activity Report 2023Activity Report 2022Activity Report 2021 / Activity Report 2020 / Activity Report 2019 / Activity Report 2018 / Activity Report 2017

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023Jaarverslag 2022Jaarverslag 2021Jaarverslag 2020 / Jaarverslag 2019 / Jaarverslag 2018 / Jaarverslag 2017 / Jaarverslag 2016

Accountantsverklaringen

202220212020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016