Over IBO

IBO-Nederland organiseert internationaal vrijwilligerswerk

Dat doen we om levensomstandigheden van mensen te helpen verbeteren en om mensen van over de hele wereld bij elkaar te brengen voor een échte ontmoeting. 


IBO staat voor Internationale Bouworde. Wij zijn de Nederlandse afdeling. 

 

IBO-Nederland heeft twee doelstellingen: wereldwijd leefomstandigheden van mensen helpen verbeteren én begrip en respect tussen mensen bevorderen.

 

In de internationale vrijwilligersprojecten komen deze twee doelstellingen samen. Vrijwilligers gaan aan het werk voor organisaties die leefomstandigheden van mensen helpen verbeteren. En door samen te leven en te werken voor dit goede doel, leren de internationale vrijwilligers elkaar en mensen in het projectland kennen, begrijpen en respecteren.

 

"Bouworde begon als werk van verzoening en liefdadigheid. Dit moet zo blijven. Mensen zijn veel beter dan we denken. Dat hebben vele IBO-vrijwilligers in de afgelopen jaren aangetoond."

(IBO-oprichter, pater Werenfried van Straaten)

 

IBO-Nederland is een stichting, dus non-profit, en is niet gelieerd aan overheden of bedrijven. 

 

Historie

Het begon in 1953 met een groep katholieke vrijwilligers die in Münster huizen gingen bouwen voor Duitse vluchtelingen en ontheemden, die na de Tweede Wereldoorlog verdreven waren uit de Oostbloklanden. Het initiatief kwam van pater Werenfried van Straaten: hij zag dat deze mensen, die al jaren in barakken woonden, dringend behoefte hadden aan een huis. Hij organiseerde, voor het eerst in België, groepen vrijwilligers en zij zijn begonnen te bouwen.

 

Vanaf 1957 werden in verschillende andere landen Bouworde-organisaties opgericht, onder andere in Nederland, die met elkaar samenwerkten. Zo ontstond de Internationale Bouworde, IBO. Elke IBO-afdeling stuurde groepen vrijwilligers naar bouwprojecten in steeds meer Europese landen. De vrijwilligers, bouwgezellen, waren jong - vanaf 17 jaar mocht je mee - en bijna allemaal man. Een paar meisjes gingen mee om voor het 'huishouden' te zorgen. 

 

vrijwilligerswerk buitenland vroeger

 

In de jaren ‘70 liet IBO-Nederland de katholieke wortels los. De bouwprojecten werden uitgebreid naar Zuid-Europa. En het vaste rolpatroon werd stap voor stap losgelaten: vrouwen gingen ook bouwen!

 

Na de val van de muur in 1989 kon IBO ook gemakkelijker Oosteuropese landen bereiken, zoals Polen, Roemenië en (voormalig) Joegoslavië.

 

In de loop der jaren zijn er naast bouwprojecten ook sociale projecten ontstaan, waarin gewerkt wordt voor het verbeteren van kwaliteit van leven van bijvoorbeeld ouderen of mensen met een handicap. Daarnaast zijn er steeds meer ecologische projecten - bijvoorbeeld projecten voor natuurbehoud - en staan projecten die klimaatverandering willen tegengaan hoog op de agenda. 

 

Europees IBO-netwerk
IBO-Nederland maakt deel uit van een Europees netwerk, de Internationale Bouworde. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Het Bouworde-netwerk bestaat uit zusterorganisaties in België, Bulgarije, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.

 

Elke IBO-organisatie onderhoudt contacten met projectorganisaties in binnen- en buitenland - lokale NGO's die levensomstandigheden van mensen willen verbeteren. Deze organisaties vragen IBO om vrijwilligers te werven voor een concrete taak of klus, die van belang is voor de organisatie.

 

IBO-Nederland werft in Nederland vrijwilligers voor projecten van alle IBO-organisaties en andersom. Op die manier ontstaan er groepen vrijwilligers uit verschillende landen, die samenwerken in projecten.


Op www.ibo-europe.org kun je meer informatie vinden over ons internationale netwerk.

 

Coordinating Committee for International Voluntary Service - CCIVS

IBO is lid, en één van de founding members, van CCIVS, een internationale NGO (non-profit) die werkt aan de ontwikkeling en coördinatie van vrijwilligerswerk wereldwijd.

 

CCIVS' belangrijkste focus is de zoektocht naar positieve verandering door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen. Het ondersteunt en ontwikkelt projecten op basis van het idee dat samenwerken aan een concrete taak de meest effectieve manier is om internationale vriendschap en begrip te creëren. De projecten dienen als katalysator voor dialoog, omdat ze de mogelijkheid bieden om samen te werken op basis van ieders vermogen en om samen te leven. In dergelijke situaties ervaren nationale en internationale vrijwilligers een nieuwe realiteit die hun gewoonten en overtuigingen en die van de lokale gemeenschap kan uitdagen.

 

CCIVS-acties omvatten belangenbehartiging en netwerken, capaciteitsopbouw en training, VN-samenwerkingsprojecten, impactmeting en kwaliteitsverbetering. Het coördineert ook twee internationale campagnes: Raising Peace en IVS for Climate Justice.

 

Klik hier om naar de website van CCIVS te gaan.

 

 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting Internationale Bouworde Nederland
Afgekort: St. IBO-Nederland

St. Annastraat 174

6524 GT NIJMEGEN

 

Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41055227.

 

IBAN

NL27INGB0000860700 ten name van Stichting Bouworde Nederland

 

CBF-Certificaat

Stichting IBO-Nederland is een CBF-erkend goed doel.

De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de erkenning laat IBO zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie over de erkenning is te vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl.

 

Klik hier voor het CBF-erkenningspaspoort van IBO-Nederland.

 

Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI)
Stichting IBO-Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wil zeggen dat giften in aanmerking komen voor belastingaftrek. Ter zake van legaten en schenkingen is St. IBO-Nederland gerangschikt onder rechtspersonen als bedoeld in art. 24 van de Successiewet 1956. Het RSIN-nummer is 002968083.

Preventiebeleid

Op vrijwel alle projecten waar vrijwilligers aan de slag gaan, ontstaat contact met kinderen of andere mensen die in een afhankelijke of kwetsbare positie verkeren. Om mogelijke risico's van ongewenst gedrag jegens deze kwetsbare groepen zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een aantal uitgangspunten vastgelegd. IBO-Nederland onderschrijft deze uitgangspunten zoals beschreven in het document ‘In veilige Handen’.

In de voorbereiding bij IBO-Nederland worden vrijwilligers (middels discussiepunten) bewust gemaakt van hun positie in een project, gewenst en ongewenst gedrag en de impact van hun aanwezigheid.

 

Uitvoering van dit beleid vindt bij IBO-Nederland voorts plaats door:
1.    De afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag door de vrijwilliger met toetsing op minimaal criterium 84 en 85
2.    De aanstelling van een vertrouwenspersoon binnen St. IBO-Nederland
3.    Toepassing van de gedragscode (vrijwillige) medewerkers voor individuele vrijwilligers en begeleiders van groepen.

Beloningsbeleid
Kantoorpersoneel in loondienst wordt betaald volgens de schalen van Rijksoverheid BBRA
(Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RijksAmbtenaren) schaal 7 en 8. Er bestaat geen betaalde directiefunctie. De Bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen een onkostenvergoeding van maximaal €1.500,-- p.p p.j. Vrijwilligers die zich structureel inzetten op kantoor of bij evenementen kunnen reiskosten declareren gebaseerd op Openbaar Vervoer 2e klasse en zijn daarnaast vrijgesteld van betaling van inschrijfgeld.