Nieuws


feb
12

Oprichter van Bouworde in het nieuws

 

IBO-Nederland heeft via de media vernomen dat bij een apostolische visitatie in 2009 is vastgesteld dat de oprichter van de Bouworde (Vlaanderen, 1953) zich, binnen de tevens door hem opgerichte en geleide organisatie Kerk in Nood, schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag, waaronder een poging tot aanranding van één van zijn medewerksters in 1973.

 

IBO is geschokt door dit nieuws en acht dergelijk gedrag volstrekt onaanvaardbaar en onverenigbaar met de grondbeginselen en waarden van de Bouworde. Als organisatie staat IBO juist voor een veilige omgeving, waarin respect voor elkaar de norm is. Binnen de organisatie besteden we hier bewust aandacht aan, bijvoorbeeld met onze gedragscode en de eis aan zowel bestuursleden, medewerkers als vrijwilligers een VOG te overleggen. 

 

Pater Werenfried van Straaten (1913 - 2003) richtte in 1953 in Vlaanderen de Bouworde op en organiseerde dat jaar het eerste bouwkamp in Münster. Enkele jaren later werden in verschillende landen deelsecretariaten van de Bouworde opgericht. Deze verschillende organisaties vormen nog altijd het netwerk Internationale Bouworde. IBO vindt het van belang om te verklaren dat ze deze daden ten strengste veroordeelt. De daden zijn onverenigbaar met de beginselen en waarden van de Internationale Bouworde.