Voor donateurs

IBO-Nederland is een non-profit organisatie met liefde voor de wereld. We werken samen met lokale, betrouwbare ontwikkelingsprojecten waarvan de medewerkers zich met hart en ziel inzetten. Deze projecten hebben onze steun meestal hard nodig. Deze steun bieden we niet alleen door het uitzenden van vrijwilligers, maar ook door het geven van financiële hulp, bijvoorbeeld voor de aankoop van bouwmaterialen.

We krijgen geen structurele financiering. Voor ons bestaan en dat van onze projecten zijn we afhankelijk van de bijdragen en fondsenwerving van vrijwilligers en de giften van donateurs en bedrijven. Draagt u ook bij? Alvast hartelijk dank!
 

Leuk om te weten: IBO-Nederland bestaat in 2017 60 jaar! Om dit te vieren, organiseren we op 20 mei een klusdag in Nijmegen. Hier vind je meer informatie.

Hoe word u donateur?
Machtig IBO tot het afschrijven van een bepaald bedrag per maand/kwartaal/jaar door dit formulier in te vullen of maak zelf een automatische overschrijving aan.

Gift via overschrijving
Maak een gift over naar rekening NL27INGB0000860700
ten name van Stichting Bouworde Nederland

U kiest natuurlijk of uw gift eenmalig is of dat u IBO meermaals een bedrag schenkt (eventueel via automatische overschrijving).

Gift via iDeal
Maak een gift over via de IBO fondsenwervingspagina op het beschermde platform Alvarum.com. Dit werkt via iDeal. Klik hier om naar Alvarum te gaan.

Gift bij overlijden
U kunt IBO ook na uw overlijden financieel ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over nalaten aan IBO-Nederland.

Er bestaat niet zoiets als een te klein bedrag: wij zijn blij met elke bijdrage!

Namens ons, onze vrijwilligers en iedereen die we dankzij uw gift kunnen helpen: bedankt!
 


CBF-Certificaat 

IBO-Nederland is een CBF-erkend Goed Doel.  Voorheen hadden we een certificaat voor Kleine Goede Doelen. Op 1 juli 2016 hebben we als onderdeel van een kopgroep het eerste certificaat van de nieuwe CBF-erkenning (Centraal Bureau voor de Fondsenwerving) gekregen. Deze erkenning vervangt de oude regeling.
 

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) ziet toe op een correcte fondsenwerving en besteding van gelden. Om hiervoor in aanmerking te komen is onder andere een onafhankelijk bestuur en accountantscontrole vereist. Ook mag bijvoorbeeld maar een beperkt deel van de ontvangen giften aan kosten voor fondsenwerving worden besteed. Je weet dus zeker dat je financiële bijdrage bij ons goed terecht komt.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Internationale Bouworde Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat giften in aanmerking komen voor belastingaftrek. Ter zake van legaten en schenkingen is de Stichting gerangschikt onder de
rechtspersonen als bedoeld in art. 24 van de Successiewet 1956.


RSIN
Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen krijgen bij inschrijving bij de KvK naast een KvK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Het RSIN van IBO-Nederland is 0029.68.083.